Startside
Om kullene
Om Bjønroa
Rolf Bjørnarheim til minne
Kontakt
Historikk
Om hundene
Valpekull
Jakt og trening
Jakt og trening 2006
Jakt og trening 2007
Jakt og trening 2008
Jakt og trening 2009
Jakt og trening 2011
Jakt og trening 2010
Jakt og trening 2012
Jakt og trening 2013
Jakt og trening 2014
Jakt og trening 2015-2016
Jakt og trening 2017
Jakt og trening 2018
Jaktprøve-tallkarakterer
Bjønroa-bilen
Utstilling
Vi gratulerer
Nyttige lenker
Gamle Nyheter

Jaktprøve-tallkarakterer

Hva betyr tallene på kritikkskjemaet? 

Jaktlyst
1 = meget lav intensitet
2 = lav intensitet
3 = middels intensitet
4 = god intensitet
5 = meget god intensitet
6 = særdeles god intensitet
 

Selvstendighet
1 = helt avhengig av makker
2 = meget avhengig av makker
3 = noe avhengig av makker
4 = tendenser til avhengighet
5 = stort sett selvstendig
6 = helt selvstendig
 

Samarbeid
1 = totalt førerfiksert
2 = noe bundet til fører
3 = bra samarbeid
4 = utmerket samarbeid
5 = noe egenrådig
6 = samarbeider ikke
 

Sekundering
Stjeler = antall situasjoner der hunden ikke respekterer makkers stand
Spontan = antall tilfeller der hunden sekunderer spontant uten kommando fra fører

Fart
1 = meget lav fart
2 = lav fart
3 = middels fart
4 = god fart
5 = meget god fart
6 = særdeles høy fart

Søksbredde
1 = altfor liten søksbredde
2 = moderat søksbredde
3 = god søksbredde
4 = meget god søksbredde
5 = litt for stor søksbredde
6 = altfor stor søksbredde

Presisjon
Antall fuglearbeider i hver presisjonskategori inklusive fuglearbeid på gjenliggere. Noteres for alle fuglearbeider

 

Apport
Antall godkjente, henholdsvis ikke godkjente apporter


 

Stil
1 = meget dårlig stil
2 = dårlig stil
3 = bra stil
4 = fin stil
5 = meget fin stil
6 = særdeles fin stil

Reviering
1 = planløst, uten framdrift
2 = altfor tett reviering
3 = noe for tett reviering
4 = utmerket reviering
5 = noe åpen reviering
6 = altfor åpen reviering

Reising
Antall fuglearbeider i hver reisingskategori inklusive fuglearbeid på gjenliggere


 

Adferd
Bedømmes ved aggressivitet i forhold til mennesker eller hunder


 

PS!
For de fire første egenskapene er høyeste tallverdi uthevet for å understreke at det er en viss forskjell i bedømmelsen av disse i forhold til de tre neste, der tallverdi 4 er uthevet for å angi at dette ansees som den mest ønskelige utførelse.

 

 

IB = ikke bedømt

 

 

 

Til toppen